1. Úvod                     2. Řešení Úloh                     3. Prostorové úlohy                     4. Další                     5. Zdroje
      3.1 Úvod         3.2 BBBB         3.3 BBBR         3.4 BBRR         3.5 BRRR         3.6 RRRR         3.7 Kulové plochy 1         3.8 Kulové plochy 2
BRRR

Nyní potřebujeme sestrojit množinu všech středů kulových ploch, které se dotýkají daných tří rovin, jde tedy o osu tří rovin, konstrukci provedeme velmi podobně jako při sestrojování roviny souměrnosti dvou rovin. Sestrojíme rovinu ` rovnoběžnou s rovinou a její průsečnice se zbylými rovinami , . Opět sestrojíme v rovině ` rovnoběžky s průsečnicemi ve stejné vzdálenosti, jejich průsečíkem pak prochází výsledná osa o rovin.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Obr. 3.10

Zřejmě dostaneme čtyři různé osy, každá prochází dvěma protilehlými kouty, ohraničenými danými třemi rovinami.

                                                                    Obr. 3.11

V situacích vyznačených na obrázku, tj. všechny tři roviny jsou rovnoběžné, nebo mají společnou průsečnici, neexistuje kulová plocha, která by se všech tří dotýkala. Úlohu budeme řešit jako úlohu sestrojit kulovou plochu se středem na ose o, která se dotýká dané roviny a prochází daným bodem.

Předchozí kapitola           Následující kapitolaJiří Vančura
2008/2009
4.M, SPŠST Panská