1. Úvod                     2. Řešení Úloh                     3. Prostorové úlohy                     4. Další                     5. Zdroje
      3.1 Úvod         3.2 BBBB         3.3 BBBR         3.4 BBRR         3.5 BRRR         3.6 RRRR         3.7 Kulové plochy 1         3.8 Kulové plochy 2
PROSTOROVÉ ÚLOHY

úspěšně jsme zvládli planimetrické úlohy, zkusíme proto několik úloh prostorových. Musíme ale trochu pozměnit zadání obecné úlohy. Přidali jsme jeden rozměr a musíme tedy přidat i jeden zadaný objekt:
Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká daných čtyř objektů, což mohou být body, roviny, nebo kulové plochy. Nyní se budeme zabývat jen úlohami, ve kterých jsou zadané jen body a roviny, v rámci DMP bychom měli do zadání zahrnout i kulové plochy, ale také přímky.
Dosazením do vzorce, pro kombinace s opakováním zjistíme, že máme 15 různých úloh, jen v 5 z nich nejsou zadané kulové plochy a těmito pěti se budeme zabývat, k jejich řešení nám postačí MBDV.
Opět předpokládáme, že čtenář má středoškolské znalosti deskriptivní geometrie. Zadané Body budeme značit A, B, C, D, zadané roviny a kulové plochy písmeny ze začátku řecké abecedy , , ,... Výsledné kulové plochy řeckými písmeny počínaje písmenem kappa , jejich středy pak písmeny od S.

Předchozí kapitola           Následující kapitolaJiří Vančura
2008/2009
4.M, SPŠST Panská