1. Úvod                     2. Řešení Úloh                     3. Prostorové úlohy                     4. Další                     5. Zdroje
      3.1 Úvod         3.2 BBBB         3.3 BBBR         3.4 BBRR         3.5 BRRR         3.6 RRRR         3.7 Kulové plochy 1         3.8 Kulové plochy 2
RRRR

Ttuo úlohu bychom řešili pouze pomocí MBDV, sestrojili bychom osu tří rovin a roviny souměrnosti dvou rovin jejich průsečík by pak byl hledaným středem výsledné kulové plochy. Obecná úloha má pět řešení.

Předchozí kapitola           Následující kapitolaJiří Vančura
2008/2009
4.M, SPŠST Panská