1. Úvod                     2. Řešení Úloh                     3. Prostorové úlohy                     4. Další                     5. Zdroje
        4.1 Soddy circles               4.4 Packing               4.5 Umění               4.6 Mascheroniovské konstrukce
GOTICKÉ KRUŽBY

v období gotiky (12. - 14. století) se v architektuře velice často používal prvek dotýkajících se kružnic, nebo kružnicových oblouků. Kružby gotických oken jsou zpravidla tvořeny jen dotýkajícími se kružnicemi, resp. oblouky. Nejsložitější ornamenty vznikaly především v období vrcholné gotiky (chrám sv. Víta). Základními ozdobnými prvky jsou lomené oblouky, sférické trojúhelníky, které vznikají nahrazením stran trojúhleníku kružnicovými oblouky, nebo trojlisty (tři navzájem se dotýkající kružnice). Na následujících fotografiích vidíte ukázky gotických kružeb, vedle nich je pak kružba narýsována. Většinou se jedná o speciální případy apolloniových úloh, sami si můžete zkusit některá okna narýsovat, konstrukce jsou seřazeny podle obtížnosti od nejjednoduších.


Obr. 4.20 - novogotický kostel sv. Ludmily na náměstí Míru - kružba nad bočními dveřmi

Není vždy jednoznačné, jak kružba vznikla, v tomto případě napříkald neznáme přesnou výšku malých lomených oblouků. Gotické kružby jsou často osově souměrné, což nám konstruci velice zjednoduší. Často také hledáme kružnici, která se dotýká tří kružnic, kdy alespoň dvě mají stejný poloměr. Tehdy lze pomocí dilatace transformovat kružnice se stejným poloměrem v bod a vyřešit úlohu bbk (příp. bbb).

      
Obr. 4.21 - chrám sv. Víta na Pražském hradě - dekorace zídky uvnitř chrámu

V tomto případě si jen stačí uvědomit, že jediným parametrem je šířka obdélníku. Sférický trojúhelník je rovnostranný a středy kružnicových oblouků leží v jeho vrcholech. Sférickému trojúhleníku je vepsán trojlist.


Obr. 4.22 - rozeta na průčelí kostela sv. Ludmily


Obr. 4.23 - rozeta na průčelí chrámu sv. Víta


Obr. 4.24

Rozeta chrámu svatáho Víta je velmi komplikovaná a k její konstrukci nám nestačí poznatky z této práce, okno je přerýsováno jen pro ilustraci. Následující fotografije už zobrazují jen krásu gotické architektury.


Obr. 4.25 - věž kostela sv. Ludmily na náměstí Míru


Obr. 4.26 - chrám sv. Víta na Pražském hradě


Obr. 4.27 - schodiště kostela sv. Ludmily na náměstí Míru


Obr. 4.28 - kostel sv. Ludmily na náměstí Míru


Obr. 4.29 - Staroměstská radnice na Staroměstském náměstí.


Obr. 4.30 - chrám sv. Víta na Pražském hradě

Prvky dotýkajících se kružnic můžeme naléz i jinde než jen v gotické architektuře. Následující obrázek zachycuje malbu A. Muchy na pražském orloji.


Obr. 4.31 - kalendářové kolo pražského orlojePředchozí kapitola           Následující kapitolaJiří Vančura
2008/2009
4.M, SPŠST Panská