1. Úvod                     2. Řešení Úloh                     3. Prostorové úlohy                     4. Další                     5. Zdroje
ZDROJE

Internetové stránky

[1] Apolloniovy úlohy  - stránky, zabývající se řešením pomocí kruhové inverze.

[2] Problem of apollonius  - rozsáhlý článek na wikipedii.

[3] Wolfram mathworld  - článek na Wolfram MathWorld, se spoustou dalších odkazů.

[4] Mohr-Mascheroni theorem    - článek na Wolfram MathWorld, se spoustou dalších odkazů.

Litertura

[6] Holubář, J.: O metodách rovinných konstrukcí, Prometheus, spol. s r.o., 1. vydání Praha, 1940, 112 s.

[7] Kuřina, F.: Deset geometrických transformací, Prometheus, spol. s r.o., 1. vydání Praha, 2002, 282 s.

[8] Holubář, J.: Množiny bodů v prostoru, Mladá fronta, 2. vydání Praha, 1983, 55 s.

[9] Rektorys, K.: Přehled užité matematiky I, Prometheus, spol. s r.o., 7. vydání Praha, 2007, 720 s.

[10] Gatial, J. - Hejný, M.: stavba Lobačevského planimetrie, Mladá fronta, 1. vydání Praha, 1969, 120 s.

[11] Zelinka, I. - Včelař, F. - Čandlík, M.: Fraktální geometrie - principy a praxe, Ben - technická literatura, 1. vydání Praha, 2006, 160 s.

[12] Devlin, K.: Jazyk matematiky, Argo a Dokořán, 1. vydání Praha, 2002, 344 s.

[13] Livio, M.: Zlatý Řez, Dokořán, 1. vydání Praha, 2006, 256 s.

[14] Kuřina, F.: Deset pohledů na geometrii, MÚ AV ČR, ALBRA, 1. vydání Praha, 1996, 252 s.

[15] Kašperová, L.: Geometrie gotických oken, MFF UK, 1. vydání Praha, 1996, 58 s.

Předchozí kapitolaJiří Vančura
2008/2009
4.M, SPŠST Panská